fbpx
Vladimir Byalobzhitsky Full MMA Record and Fighting Statistics
Vladimir Byalobzhitsky Full MMA Record and Fighting Statistics

Vladimir Byalobzhitsky

MMA Record: 15-16-0

WINS
15
3
8
4
KO/TKO
SUBMISSIONS
DECISIONS
LOSSES
16
3
6
7
KO/TKO
SUBMISSIONS
DECISIONS

FINISH RATE
74%