fbpx
Zhorabek “Zhora” Tesheboev Full MMA Record and Fighting Statistics
Zhorabek “Zhora” Tesheboev Full MMA Record and Fighting Statistics

Zhorabek “Zhora” Tesheboev

MMA Record: 8-4-0

WINS
8
4
3
1
KO/TKO
SUBMISSIONS
DECISIONS
LOSSES
4
2
1
1
KO/TKO
SUBMISSIONS
DECISIONS

FINISH RATE
88%